Skip To ContentSkip To Content
  PTSA Community Meeting- Tues Jan 16th
  Posted on 01/15/2018
  This is the image for the news article titled PTSA Community Meeting- Tues Jan 16th

  PTSA Community Meeting for Kimball Families
  Please join us in the
  KIMBALL COMMONS

  Tuesday, January 16th, 6:00 - 8:00 PM

  EVERYONE IS WELCOME—TRANSLATORS, DINNER & CHILDCARE PROVIDED

  We have an energetic evening planned which includes:
  · Principal’s Report
  · Volunteer recognition and opportunities
  · Time for Q and A

  And a fun Family Fitness Night with Ms. Mclane! 

  Ms. McLane has begun a Creative Dance unit for the Kindergarten through Second grade classes for the month of January. Come explore with your family the fun and healthy benefits of creative dance with Ms. McLane and Kayti Bouljon, Director of Community Education, Pacific Northwest Ballet.

  yoga cat

  金寶小學家長、教師、學生委員會(PTSA)將于星期一晚上六時至八時開會,地點在本校
  的共用大廳(Commons)。歡迎家長來參加開會與其他家長和教師一齊討論學校有關的問 題。
  屆時將有托兒服務和小食供應。如果你來參加和需要中文翻譯,請提前預约黄老師 (Ms. Wong)
  電話:206 252-7338。

  La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de Kimball (Kimball PTSA) tienen una reunión martes a las 6:00. Por favor acompañenos para discutir asuntos escolares con otras familias y maestros de Kimball. La reunión se llevara a cabo en el Commons de Kimball. Habrá cuidado de niños gratis y traducción en español. Todos son bienvenidos – si desea un traductor, por favor llame a Ana Romero al 206-252-7349 con anticipación.

  Thân Mời: Phụ Huynh đến buổi họp Hội Đồng Phụ Huynh Học Sinh (PTSA) vào ngày Thứ Ba 6:00 – 8:00 chiều tại phòng Common để bàn thảo về các vấn đề liên quan đến trường và các em. Buổi họp có món ăn nhẹ, giữ trẻ, và thông dịch viên tiếng Việt. Để dễ việc sắp xếp nếu quý vị có thể đến được xin gọi cho biết. Xin cám ơn.
  Cô Vũ (206) 252-7300